A package of koji made by Kushiro Miso, Koji Seizo-sho.